Van 8 mei tot 30 juni zetten Géopolis Brussel en de Sint-Gorikshallen het werk van tien vrouwelijke fotojournalisten in de kijker. Hun werk toont een ingrijpend beeld van recente conflicten, vluchtelingenstromen en de impact van milieuproblematiek. In een reeks van interviews vertellen de vrouwen over hun werk, hun ervaring als fotojournalist en de rol van vrouwen in de fotojournalistiek.

In het achtste en laatste interview van deze serie vertelt de Belgisch Iraanse fotografe Mashid Mohadjerin over haar boek “Lipstick and Gas Masks”. Door de publicatie van dit boek geeft zij een stem aan de vrouwen in Tunesië en Egypte die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de opstanden die begonnen in 2011.

From 8 May to 30 June, Géopolis Brussels and the Halles-Saint Géry are highlighting the work of ten female photojournalists. Their work reveals an intriguing image of recent conflicts, refugee flows and the impact of climate change. In this series of interviews, they talk about their work, their experience as a photojournalist and the role of women in photojournalism.

In the eighth and last interview of this series the Belgian Iranian photographer Mashid Mohadjerin talks about her book “Lipstick and Gas Masks”. By publishing this book she gives a voice to the women in Tunisia and Egypt who played an important role during the uprisings that started in 2011.