© Manuel Versaen

In het kader van haar activiteiten organiseert Géopolis bij iedere tentoonstellingsreeks thematische workshops voor scholen, jeugdverenigingen of andere organisaties die wensen deel te nemen. De workshop start met een presentatie over het onderwerp van de tentoonstelling, waarbij de begeleiders van Géopolis met de leerlingen/jongeren in discussie gaan over hun kennis van en persoonlijke relatie tot het onderwerp. Deze presentatie duurt ongeveer 30 minuten. Vervolgens nemen de begeleiders de groep mee voor een interactieve rondleiding door de expositieruimte. De leerlingen/jongeren maken in groepen van 3 tot 5 een opdracht bij de foto’s en delen hun ideeën over de tentoonstelling met de andere deelnemers.

Naast deze workshops organiseren we één of twee keer per maand evenementen voor een breed publiek waaronder conferenties, paneldiscussies, ontmoetingen met fotografen en specialisten, debatten en lezingen. Ook scholen, klassen en andere groepen zijn van harte uitgenodigd om deze evenementen bij te wonen.

Scholen en andere educatieve instellingen kunnen in overleg met het team en na indienen van een verzoek ook gebruik maken van de ruimtes van Géopolis voor de organisatie van eigen activiteiten en evenementen.

Meer informatie over alle educatieve activiteiten van Géopolis is te vinden op de website van KlasCement en Annoncer la Couleur.