In het kader van haar educatieve activiteiten organiseert Géopolis bij iedere tentoonstellingenreeks workshops voor scholen, jeugdwerkingen en andere geïnteresseerde organisaties. De workshop start met een presentatie over het onderwerp van de tentoonstelling, waarbij de begeleiders van Géopolis met de leerlingen/jongeren in discussie gaan over hun kennis van het onderwerp en hun persoonlijke relatie met het onderwerp. Deze presentatie duurt ongeveer 30 minuten. Vervolgens nemen de begeleiders de groep mee voor een interactieve rondleiding door de expositieruimte. De leerlingen/jongeren maken in groepen van 3 tot 5 een opdracht bij de foto’s en delen hun ideeën over de tentoonstelling met de andere deelnemers. Voor een workshop vraagt Géopolis een bijdrage van €80,- per groep.

Naast de workshops organiseert het centrum één tot twee keer per maand evenementen voor een breed publiek waaronder lezingen, debatten, paneldiscussies en ontmoetingen met fotografen. Klassen en groepen zijn van harte uitgenodigd om deze evenementen bij te wonen. Scholen en andere educatieve instellingen kunnen ook een verzoek indienen bij het centrum om de ruimte te gebruiken voor de organisatie van activiteiten.

Meer informatie over alle educatieve activiteiten van Géopolis is te vinden op de website van Annoncer la Couleur/Kleur Bekennen en BrusselArt.