In de actuele context en de enorme uitdagingen waarmee men wereldwijd geconfronteerd wordt is het, meer dan ooit, van belang om na te denken over de toekomst.

De huidige afvalproblematiek, veroorzaakt door de mens, is één van de vraagstukken om bij stil te staan. Om deze op te kunnen lossen zullen we vraagtekens moeten zetten bij onze huidige manier van consumeren en produceren, maar ook bij onze algemene levensstijl.

Het is onmogelijk om de huidige tendens van afvalproductie voort te zetten. Dit kan alleen maar leiden tot een enorme ramp. Volgens voorspellingen zal de hoeveelheid afval toenemen met 70% tot maar liefst 3.4 miljard ton in 2050!

Hoewel er zeker al pogingen worden gedaan om de hoeveelheid afval te verminderen en meer afval te verwerken, blijft de situatie kritiek. De hoeveelheid afval zal met name toenemen in de regio’s die niet de middelen hebben om het afval te verwerken.

Deze tentoonstelling is de online versie van de tentoonstelling “Afval, stop de invasie?” die te zien is bij Géopolis in mei en juni 2020.

Ze geeft een inzicht in de huidige stand van zaken en laat via concrete voorbeelden zien hoe we deze kunnen verbeteren.

© Gaël Turine