Het is nu algemeen erkend dat menselijke activiteiten een impact hebben op klimaatverandering, zo blijkt ook uit de vele opeenvolgende rapporten van de IPCC.

Om terug te keren naar een periode die zo warm is als vandaag de dag, moeten we zo’n 125.000 jaar teruggaan in de tijd. Maar de opwarming had in die tijd een hele andere oorzaak en was gekoppeld aan de aanzienlijke variatie in zonneschijn.

De huidige klimaatverandering onderscheidt zich van vorige klimaatveranderingen door de snelheid waarmee de aarde opwarmt en de invloed van de mens op dit proces.

De impact van menselijke activiteiten op het milieu duidt volgens sommige wetenschappers op het begin van een nieuw tijdperk. Volgens hen bevinden we ons niet meer in het Holoceen (de naam van het meest recente tijdperk) maar in het Antropoceen, een nieuw geologisch tijdperk dat gekenmerkt wordt door de invloed van menselijke activiteiten.

Deze tentoonstelling, samengesteld door Géopolis op basis van het werk van Jean Jouzel, voormalig vicevoorzitter van het IPCC en Pierre Larrouturou geeft een inzicht in de huidige situatie en schetst enkele ideeën voor de toekomst.

Deze site werkt het beste wanneer in Google Chrome